Gwarancja Meble Szczecin

Meble na wymiar

objęte są gwarancją na wykonaną usługę oraz użyte materiały, jednak gwarancja na materiały nie trwa dłużej niż gwarancja producenta.

I tak w zależności od rodzaju mebla długość gwarancji przedstawia się następująco:

 • Meble kuchenne – fronty 5 lat lub gwarancja producenta, wnętrze 2 lata.
 • Meble łazienkowe – fronty 5 lat lub gwarancja producenta, wnętrze 2 lata.
 • Meble pokojowe – fronty 5 lat lub gwarancja producenta, wnętrze 2 lata.
 • Meble biurowe – fronty 5 lat lub gwarancja producenta, wnętrze 2 lata.
 • Meble sklepowe – fronty 5 lat lub gwarancja producenta, wnętrze 2 lata.
 • Szafy z systemowymi drzwiami przesuwnymi – fronty 5 lat, wnętrze 2 lata.
 • Szafy z drzwiami otwieranymi – 2 lata.
 • Garderoby oraz inne zabudowy – 2 lata.
 • Meble na wymiar – 2 lata.

W szczególnych przypadkach okres gwarancji może ulec skróceniu, niniejsza sytuacja może mieć miejsce w przypadku szczególnych warunków zabudowy lub niezalecanej konstrukcji mebla.

Okres gwarancji jest zawsze wyszczególniony na umowie, która jest jednocześnie podstawą reklamacji.

Poniżej przedstawiamy zasady eksploatacji oraz pielęgnacji wykonywanych przez nas mebli na wymiar:

Meble należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem (np. meble kuchenne do przygotowywania posiłków, a nie jako warsztat ) i konstrukcją (np. półki w garderobie bądź w szafie służą do przechowywania ubrań, a nie skrzynek z narzędziami) w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych:

 • długotrwałe (kilka dni) działanie temperatury poniżej 15°C i powyżej 45°C.
 • krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury powyżej 70°C (np. gorący garnek na blacie z płyty wiórowej lub rozgrzane żelazko na półce w garderobie).
 • działaniem wody.
 • działaniem promieni słonecznych w przypadku materiałów naturalnych takich jak np. blaty i fronty drewniane i inne materiały, które w sposób naturalny ulegają blaknięciu.

Meble należy chronić przed działaniem wszelkiego rodzaju substancji chemicznych, a do czyszczenia używać jedynie miękkich ściereczek i specjalnych środków chemicznych do pielęgnacji mebli.

Nie należy kroić bezpośrednio na blatach roboczych ani na innych powierzchniach do tego nie przeznaczonych (dotyczy to nie tylko blatów czy półek z płyty wiórowej, ale także blatów kamiennych lub kompozytowych, które mimo swojej wytrzymałości również ulegną zniszczeniu.

Nie należy opierać się o szuflady, fronty meblowe, relingi czy uchwyty frontów.

Szczególną ostrożność należy zachować w obrębie łączeń blatów roboczych, a także miejscach montażu płyt grzejnych, czy też zlewozmywaków.

Warunki gwarancji:

Reklamacje można zgłaszać mailowo lub telefonicznie , zawsze trzeba wysłać na adres e-mail formularz zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej elektronicznej.

Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne 10 dni roboczych.

W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.

Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę wykonuje się u Kupującego.

W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy.

W przypadku gdy wada jest nieusuwalna element zostanie wymieniony na nowy.

Reklamacje usuwalne u Kupującego będą realizowane w terminie do 30 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku usuwania wady w warunkach fabrycznych termin realizowania reklamacji może być wydłużony maksymalnie do 60 dni.

Wady polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej elementów kuchni Kupujący zobowiązany jest zgłosić bezpośrednio po zamontowaniu mebli w trakcie oględzin powykonawczych w obecności montażysty.

Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, w przypadku gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosił się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy uważa się, że odstąpił od wszelkich roszczeń.

Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli i nie zostały zgłoszone w trakcie oględzin powykonawczych.

Usterki powierzchni nieistotne dla użytkownika mebli i całkowicie niewidoczne po zamontowaniu zabudowy nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mebli kuchennych oraz pozostałych mebli wynikłe z:

 • wykonania zabudowy niezgodnie z zamówieniem-projektem i bez uzgodnienia zmian z projektantem
 • użycia niewłaściwych środków pielęgnujących
 • niewłaściwego montażu (w przypadku samodzielnego montażu)
 • odbarwienia frontów wystawionych na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych
 • uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, otarcia itp.)
 • długotrwałego kontaktu z wodą (zalanie)
 • długotrwałego działania niskiej temperatury (poniżej +15°C)
 • długotrwałego działania wysokiej temperatury (powyżej +45°C)
 • bezpośredniego zetknięcia z ogniem lub silnie rozgrzanym przedmiotem
 • nadmiernego przeciążenia
 • samodzielnego demontażu i montażu przez Klienta

Gdy wada zostanie uznana za podlegającą gwarancji, firma meble-szczecin.com.pl zobowiązuje się do jej bezpłatnego usunięcia w najkrótszym możliwym terminie.

Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.

Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów jak np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów. Oraz niewielkie różnice kolorystyczne i strukturalne pomiędzy płytą meblową a jej obrzeżem.

Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.

Z powodów niezależnych od naszej firmy, niektóre elementy takie jak np. kolor czy rodzaj blatu lub frontu może zostać wycofany ze sprzedaży przez producenta.

W takim przypadku Klient ma prawo wybrać materiał z aktualnej oferty naszej firmy.